Jak wspierać zapamiętywanie?

Labirynt łamigłówek

Pamięć, czyli zdolność do gromadzenia, przechowywania i ponownego wykorzystywania zebranych informacji, jest jedną z tych funkcji ludzkiego umysłu, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. Pozwala nam poznawać otoczenie, nabywać nowe umiejętności (w tym tak podstawowe jak mowa), rozwiązywać problemy i osiągać cele. Z perspektywy ludzkiego rozwoju dobrze jest mieć świadomość, że pamięć można ćwiczyć i wzmacniać. Dlatego warto poznać narzędzia, które temu służą.

Mózg człowieka a zapamiętywanie

Procesy zapamiętywania to dla mózgu człowieka bardzo trudne zadanie. Tym większym wyzwaniem są dla mózgu dziecka, gdyż wiele informacji, które do niego docierają – obrazów, dźwięków, zapachów, treści – spotyka ono na swojej drodze po raz pierwszy. Dziecko musi nauczyć się, jak je odbierać, jak nadać im odpowiedni sens i znaczenie, co jest istotne, a co nie, co bezpieczne, a co stwarzające zagrożenie.
W całym tym procesie najistotniejsze są dwa elementy – ciało migdałowate odpowiadające za emocje i hipokamp regulujący procesy pamięciowe. Są one ze sobą połączone w ten sposób, że pobudzenie ciała migdałowatego uruchamia hipokamp. Oznacza to, że informacje, które z perspektywy danej osoby wydają się 
ważne (są związane z emocjami) stają się priorytetowe i zyskują pierwszeństwo w zapamiętywaniu przed innymi. 
 

POLECAMY


Pamięć a wrażenia zmysłowe

Dlaczego zapach pierników przywodzi na myśl Boże Narodzenie, a dźwięk trzaskającego ogn...

Ten artykuł dostępny jest tylko dla Prenumeratorów.

Sprawdź, co zyskasz, kupując prenumeratę.

Zobacz więcej

Przypisy